Alt det med småt

Vores værdier

I Den Grønne Jurist, Landbrugsrådgivning Syd og vores andet datterselskab, Den Grønne Revisor har vi fire værdier som vi arbejder målrettet med i vores dagligdag. Det gør at vi kan yde den bedste og mest personlige hjælp til vores kunder. Vi mener, at det er vigtigt at tage vores kollegaer med på råd, når vi skal servicere vores kunder og give den bedste rådgivning i Den Grønne Jurist.

Værdierne skaber en fælles platform og fungere som udgangspunkt for de mange valg, vi træffer hver dag. De er et redskab vi bruger til at sikre en ensartethed på tværs af vores seks kontorer i Region Syddanmark og derved opnå enighed om beslutninger og handlinger.

De fire værdier er Ordentlighed, Rummelighed, Faglighed og Medejerskab.

Faglighed
Vi arbejder for at yde en kompetent og professionel rådgivning, hvor et højt fagligt miljø er i centrum. Som medarbejdere er vi kvalitetsbevidste, og al vores rådgivning skal skabe værdi for kunderne. Vi har fokus på medarbejdernes kvalifikationer og det tværfaglige samarbejde. For os er det vigtigt at have de rigtige produkter på hylden, så kunderne får det, de har brug for.

Det gør vi fx ved at:

 • Sikre, at den nødvendige faglige profil er til stede
 • Udvikle og ajourføre vores faglige kompetencer bl.a. ved hjælp af uddannelse
 • Være åben over for nytænkning
 • Have forståelse for den nødvendige balance mellem udvikling og stabilitet
 • Tage udfordringer op og lære af fejl
 • Give, søge og handle på feedback
 • Dele viden og erfaringer
 • Være ambitiøse og velforberedte
 • Støtte kunderne i at drive en bæredygtig virksomhed
 • Udbrede viden om vores mange og fleksible rådgivningsmuligheder både over for eksisterende og potentielle nye kunder

 

Ordentlighed
Vi går ind for at behandle hinanden og vores kunder ordentligt. Vi har fokus på gensidig respekt og forventningsafstemning, for kun derigennem kan vi fastholde tilfredsheden blandt kunder og medarbejdere. Vi udviser tillid til andre og opfører os sådan, at andre får tillid til os. Kernen i vores arbejde er samarbejde, og gennem dialog sikrer vi, at kunderne får præcis det, de ønsker og har behov for – hverken mere eller mindre.

Det gør vi fx ved at:

 • Være åben omkring aftaler og forventninger
 • Overholde alle aftaler både mht. kvalitet, pris og tid
 • Lytte, inddrage og anerkende hinanden og kunderne
 • Være nærværende og vise forståelse for forskellige behov, ønsker, holdninger og mål
 • Sikre at samarbejdet foregår i en tillidsfuld atmosfære
 • Stå klar med en hjælpende hånd, der hvor der er brug for det
 • Møde alle med professionalisme og et højt serviceniveau
 • Tage ansvar for egne handlinger
 • Være en god repræsentant både inden for og uden for virksomhedens rammer

 

Rummelighed
Vi respekterer hinandens forskelligheder og sætter pris på mangfoldigheden hos både kunder og medarbejdere. Vi går ind for ligeværdighed, og hos os er alle kunder væsentlige – uanset produktionsgren og størrelse. Vi bakker op om kundernes egne, realistiske mål og visioner. Og som kundernes konstruktive medspiller og sparingspartner tager al rådgivning udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker.

Det gør vi fx ved at:

 • Lade vores relationer bygge på ligeværdighed og anerkendelse
 • Udvise lydhørhed og være indstillet på at indgå kompromisser
 • Have respekt over for forskellighed og være åben over for individuelle ønsker og mål
 • Tage højde for forskellige behov og behandle kunder og kolleger individuelt
 • Være i stand til at differentiere rådgivningen efter kundernes egne behov og ønsker
 • Acceptere kundernes og kollegernes egne erfaringer og anerkende forskelligheder
 • Anerkende at vi kan være uenige på en fornuftig og respektfuld måde
 • Lade gensidig respekt være en afgørende forudsætning for samarbejdet

 

Medejerskab
Vi har fokus på trivsel og mener, at glade medarbejdere giver glade kunder. Vi løfter i samlet flok, tager ansvar og bidrager alle til udvikling af virksomheden. Det er medarbejderne, der driver værket, og vores dagligdag er præget af fleksibilitet og frihed under ansvar. Lysten til at være med er det bærende, og medarbejderne er ansvarsbevidste, loyale og engagerede – både i forhold til kunderne, kollegerne og virksomheden.

Det gør vi fx ved at:

 • Tage ansvar for egen og kollegers trivsel samt at være bevidste om, at vi er hinandens arbejdsmiljø
 • Turde sige vores mening højt og give konstruktiv kritik i alle led af virksomheden
 • Være bevidste om, at mærkbart engagement gør hverdagen sjovere og kvaliteten af arbejdet højere
 • Motivere og engagere kollegerne gennem involvering
 • Have klare og gennemsigtige procedurer for vores samarbejde
 • Være bevidste om, hvordan eget arbejde kan påvirke virksomheden i positiv retning
 • Være omstillingsparate og handlingsorienterede
 • Agere ansvarligt, professionelt og serviceorienteret
 • Fastholde en høj loyalitetsgrad overfor kunderne og virksomheden
 • Give plads til humor