Hvad er reglerne og mulighederne for familielån?

Forældre, der ønsker at hjælpe deres børn økonomisk, har mulighed for at give gaver inden for den afgiftsfri grænse, der i 2024 er 74.100 kr.

Gives der større gavebeløb, skal der betales gaveafgift med 15% af det beløb, der overstiger 68.700 kr.

Hvordan undgår du at betale gaveafgift?

- Gaveafgiften på 15% kan undgås ved, at et overskydende beløb i stedet ydes som et familielån, hvor der oprettes et gældsbrev, forklarer jurist Gert Drews. Hvis man f.eks. ønsker at hjælpe sit barn med udbetalingen på et hus, hvor der skal bruges 200.000 kr., så giver man de første 74.100 kr. som en gave (2024 grænse). De resterende 131.300 kr. ydes som et lån.

- Det er vigtigt, at der i så fald oprettes et skriftligt gældsbrev, så det kan dokumenteres over for skattemyndighederne, at der ikke er tale om en gave, ud over de første 68.700 kr, understreger juristen.

Hvad betyder gældsbrev på anfordringsvilkår?

- Et gældsbrev kan være på anfordringsvilkår. Det betyder, at der ikke på forhånd er aftalt en afdragsordning, men at gældsbrevet til hver en tid kan kræves indfriet af långiveren, dvs. forældrene, forklarer Gert Drews.

- På den måde kan forældrene i det næste kalenderår give en ny gave inden for det afgiftsfri beløb, der effektueres ved en tilsvarende nedskrivning af gældsbrevet. Hvis forældrene i det nævnte eksempel på den måde giver gaver de følgende 2 år, vil gældsbrevet være nedskrevet til nul, og barnet vil have modtaget alle 200.000 kr. afgiftsfrit.

- Det er dog vigtigt, at det udformes på den rigtige måde, påpeger juristen.

Få en uforpligtende snak med vores jurister

Hos Den grønne Jurist har vi stor erfaring med at oprette familielån og gældsbreve.

Du finder juristerne på vores seks rådgiverkontorer i Odense, Svendborg, Løgumkloster, Varde, Vejle og Ry.