Er det tid til at give nøglerne videre?

Juridisk rådgivning ved generationsskifte

  • Er næste generation klar til at overtage ejendommen eller virksomheden?
  • Hvad er reglerne og mulighederne for generationsskifte?
  • Hvad skal du være opmærksom på ved generationsskifte?

Glidende generationsskifte eller fri handel?

Der findes mange forskellige modeller for, hvordan du kan foretage generationsskifte. Der kan eksempelvis være glidende familiegenerationsskifte eller overdragelse af virksomheden i fri handel.

Finansiering af generationsskifte via familielån

Når slægtsgården eller virksomheden skal videre til næste generation, er der mange overvejelser, der skal gøres. En af disse overvejelser er, hvorledes overdragelsen finansieres bedst muligt for både den ældre og den yngre generation.

Der vil typisk indgå et familielån som en del af købesummens berigtigelse. Det betyder, at der oprettes et gældsbrev fra køber til sælger. Et sådant gældsbrev vil normalt være på anfordringsvilkår. Det betyder, at der ikke på forhånd er aftalt en afdragsordning, men at gældsbrevet til hver en tid kan kræves indfriet af långiveren, dvs. forældrene.

Forældrene kan så vælge at give en gave inden for det afgiftsfri gavebeløb, der i 2024 er på 74.100 kr. Den gave kan effektueres ved en tilsvarende nedskrivning af gældsbrevet. Det kan forældrene vælge at gøre i hvert af de kommende kalenderår.

Det er dog vigtigt, at dette gældsbrev udformes på den rigtige måde. Hos Den Grønne Jurist har vi stor erfaring med at oprette familielån og gældsbreve, herunder som led i generationsskifte af landbrugsejendomme.

Se mere om familielån og gældsbreve her.

Lad os hjælpe dig med generationsskiftet

Der kan være mange udfordringer og spørgsmål ved generationsskifte, som vi gerne hjælper dig med at løse og besvare. Sammen med dig finder vi den bedste løsning, for dig og din familie.

Vores ejendomsrådgivere og jurister har stor erfaring med generationsskifte. Mød os på et af vores seks rådgiverkontorer i Odense, Svendborg, Løgumkloster, Varde, Vejle og Ry.

  • Ring eller skriv til os, vi er klar til at hjælpe dig.