Få hjælp til bodeling

Bodeling ved skilsmisse

I forbindelse med en skilsmisse skal der ske en deling af boet, medmindre der forinden er oprettet en ægtepagt om særeje.

En bodeling betyder som hovedregel, at hver ægtefælle skal betale halvdelen af sin nettoformue til den anden ægtefælle. Er der ingen nettoformue, men f.eks. et underskud, skal man ikke betale. Man deler ikke gæld.

Det lyder egentlig ret enkelt, men i praksis kan det give anledning til store diskussioner og reglerne er heller ikke helt så simple, som det er beskrevet her.

Mange ægtepar laver selv bodelingsaftaler ved skilsmisse, og en del af disse aftaler har næppe karakter af egentlig bodeling.

En skilsmisse medfører en række omvæltninger i tilværelsen, herunder navnlig hvis der er:

  • Børn, der skal tages hensyn til
  • Fraflytning af hidtil fælles bolig
  • Etablering af ny bolig

Det er vigtigt, at bodelingen finder sted på en ordentlig måde og at der er klarhed over bodelingsreglerne. Man kan godt lave en pragmatisk aftale, der ikke er millimeterretfærdig, så længe man er klar over konsekvenserne.

Du er altid velkommen til at tage en uforpligtende snak med en af vores jurister, der har stor erfaring med bodeling i forbindelse med skilsmisse. Bliver det gjort rigtigt fra starten, kan man spare unødige diskussioner senere hen.

Du finder Den grønne Jurist på seks rådgiverkontorer i Odense, Svendborg, Løgumkloster, Varde, Vejle og Ry.