Lokal rådgivning ved salg af din landejendom

Salg af ejendom

Den grønne Jurist tilbyder lokal rådgivning til dig, der vil sælge din ejendom.

Uanset om du sælger en landbrugsejendom via en ejendomsmægler eller gennem en privat handel, er det  vigtigt at have din egen uvildige juridiske rådgiver ind over.

Der er en række særlige forhold, der skal tages højde for, herunder f.eks. i relation til:

  • ejendomsavancebeskatning
  • forpagtningsforhold mv.

Hos Den grønne Jurist har vi eksperter på alle ovenstående områder.

Dette gælder uanset om du sælger en hel landbrugsejendom eller en del heraf, f.eks. som arealoverførsel til anden landbrugsejendom eller som nyudstykket landbrugsejendom uden beboelsesbygninger.

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om vores konkrete rådgivningsydelser.

Vores ejendomsrådgivere og jurister har stor erfaring med salg af landejendomme og et godt lokalkendskab i Odense, Svendborg, Løgumkloster, Varde, Vejle og Ry, hvor du finder vores rådgiverkontorer.